Contact Info
Phone: 0912218113
Trần Thị Châu Giang
CEO
Educations
Cử nhân đại học Kinh tế quốc dân
Thẩm định viên về giá
Chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản
Skills
Drupal90
WordPress98
Code100

16 năm trong lĩnh vực thẩm định giá, đã định giá nhiều loại hình tài sản với nhiều mục đích khác nhau. Là chủ tịch và tổng giám đốc của công ty, người luôn làm việc với phương châm Tâm-Tài-Trí-Tốc

0912218113
Liên hệ