Đào tạo – Tư Vấn

Chung tôi cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị có nhu cầu như ngân hàng, bảo hiểm, tổ chức tín dụng,.. và các dịch vụ tư vấn đầu tư, bao gồm FDI

0912218113
Liên hệ