Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá An Dương sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin, đánh giá và phân tích về giá trị doanh nghiệp với độ chính xác cao, đáng tin cậy nhằm phụ vụ các mục đích thẩm định giá như: góp vốn, đầu tư liên kế, vay vốn ngân hàng, mua bán chuyển nhượng, M&A, cổ phần hóa, chứng minh năng lực tài chính,…

0912218113
Liên hệ