Nhà máy xi măng Vinakansai Ninh Bình giai đoạn 1

Nhà máy xi măng Vinakansai Ninh Bình giai đoạn 1

Nhà máy xi măng Vinakansai Ninh Bình giai đoạn 1

  • Client: John Smith
  • Start: July 20, 2018
  • Category: Business
  • Building Area: October 12, 2018
0912218113
Liên hệ